1. Ostu- ja müügitingimused 

1.1 Käesolev dokument kirjeldab ostu-ja müügitingimusi (edaspidi „leping“) mis kehtib Carolim.ee e-poe klientide (edaspidi Klient) ning Carolim.ee e-poe omaniku Carolim OÜ (edaspidi Teenusepakkuja) vahel kaupade ostmise ja müümise reeglite kehtestamiseks ning osapoolte võimalike vaidluste lahendamiseks. 
1.2 Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning ostu- ja müügitingimustes kokkulepitust.

1.3 Teenusepakkuja e-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud ostu- ja müügitingimustega ning on nendega nõus. 

2. Teenusepakkuja hinnakiri

2.1 Teenusepakkuja e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%. 
2.2 Kauba kohaletoimetamise hind arvestatakse vastavalt Kliendi poolt valitud tarneviisile. Summa kajastub Ostukorvis ning samuti ka Kliendile edastatavas arves/tellimuse kinnituses. Klient näeb kohaletoimetamise hinda alati enne arve tasumist. 
2.3 Teenusepakkujal on õigus igal ajal  muuta kuvatavaid hindu. Kui e-poes Klient esitas ja tasus tellimuse, siis kohustub Teenusepakkuja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

3. Kauba eest tasumine 

3.1 Kauba eest on võimalik tasuda: 

  • pangaülekandega (läbi internetipanga) 
  • pangalingi maksega
  • järelmaksuga 3-es võrdses osas
  • Liisi järelmaksu lepinguga
  • eelneval kokkuleppel sularahas Teenusepakkuja asukohas

4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

4.1 Kliendil on õigus valida erineva kauba kättesaamisviiside vahel ( vt. carolim.ee avalehel alapunkti TRANSPORT)

4.2 Kaubad toimetatakse kliendini Eesti Vabariigi piires reeglina 7-9 tööpäeva jooksul, toote olemasolul Teenusepakkuja laos 1-3 tööpäeva jooksul. Tarneahela viivituste puhul võib tarneaeg pikeneda.

5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine 

5.1 Kliendil on õigus peale arve maksmist tellimus tühistada, mille jaoks tuleb saata avaldus aadressile info(at)carolim.ee.  Avalduses tuleb märkida arve/tellimuse number. Raha tagastatakse Kliendi pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul peale avalduse esitamist. 
5.2 Teenusepakkuja kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st  vale toode). 
5.3 Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, paigaldamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena, jätab Teenusepakkuja endale õiguse proportsionaalselt tasaarveldada Kliendi poolt tasutud ning tagastamisele kuuluv summa. Kauba tagastamisega seotud transpordikulu ei kuulu hüvitamisele.

5.4 Teenusepakkuja jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui: 

- Кlient pole tasunud arvet esitatud tähtaja jooksul.

- Tellitud toode on laost otsas ning Klient pole nõus Teenusepakkuja poolt pakutava asendustootega. Ettemaks tagastatakse Kliendi arveldusarvele 14 tööpäeva jooksul peale vastavasisulise avalduse saamist. 

- Klient tellib teadlikult ja eelnevalt konsulteerides siiski toote, mis tootekirjelduse ja tootja info põhjal ei sobi tema sõidukile.

6. Privaatsuspoliitika / andmete turvalisus

6.1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Teenusepakkujale enda isikuandmete töötlemiseks.

6.2. Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud Teenusepakkujale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

6.3. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.

6.4. Teenuse osutaja sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse (Pankade Kaardikeskuse AS) turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.

6.5. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.

6.6. Registreeritavate iskuandmete koosseisu kuuluvad Kliendi andmed (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, sünniaasta, tellimuse tarnimise viis, kasutatud makseviis) ja e-poe kasutuslepinguga nõustumine.

6.7. Isikuandmeid töötleb Carolim OÜ.

6.8. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, edastakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.

6.9. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.

6.10. Teenusepakkuja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

6.11. Teenusepakkuja jätab endale õiguse edastada Klienti puudutavaid andmeid juhul, kui andmeid töötleb seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks isik, kellel on selleks seaduslik õigus või kui see toimub Kliendi elu, tervise või vabaduse kaitseks.

6.12. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada registrist.

6.13. Klient annab Teenusepakkujale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

6.14. Klient annab Teenusepakkujale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil. Juhul kui Klient ei ole müügipakkumiste saamisega nõus, saadab ta vastavasisulise avalduse meiliaadressil info@carolim.ee ning tema meiliaadress kustutatakse andmebaasist. 

7. Muud tingimused 

7.1 Käesolevate tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik, tellimise hetkel vastavas aknas linnukese märkimisega kinnitab klient et on tingimustega tutvunud, neist aru saanud ning on nendega nõus.
7.2  Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Teenusepakkujal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.

Jälgi meid Facebookis